AUTOMATICKÉ ZÁVORY

alt

Firma Triton s.r.o. má dlhoročnú prax s montážami automatických závor už od roku 1992. Firma je autorizovaným distribútorom spoločnosti RIB na Slovensku a tak isto ponúka aj produkty od spoločnosti V2 Elettronica.

Rozmanitá ponuka automatických závor s dĺžkami ramien od 3 do 12 metrov uspokojí snáď všetky zákaznícke požiadavky. Pomocou množstva príslušenstva a bezpečnostných prvkov sa vám pokúsime vypracovať ponuku, ktorá bude vyhovovať individuálnym požiadavkám.

 

"Najlepšia reklama je spokojnosť našich zákazníkov!"

 

Ponuka automatických závor:

 

 

Príklady možných usporiadaní prejazdov s automatickou závorou.  Diaľničná závora

alt

 

 

Jednopruhová obojsmerná komunikácia, kontrolovaný vjazd, voľný výjazd.

 

 


alt

 

 

Jednopruhová obojsmerná komunikácia, kontrolovaný vjazd, kontrolovaný výjazd.

 

 


alt

Jednopruhová obojsmerná komunikácia, kontrolovaný vjazd, kontrolovaný výjazd.

Pred závorou ani zo strany vjazdu ani zo strany výjazdu nie je priestor pre umiestnenie vstupného stojana, položenie čítacích slučiek pod povrchom vozovky pred závorami z oboch strán nie je taktiež možné. Závora je ovládaná 1-kanálovým rádiofrekvenčným ovládačom.


alt

 

Dvojpruhová obojsmerná komunikácia, kontrolovaný vjazd a kontrolovaný výjazd.

Závory a stojany sú umiestnené v strede komunikácie.

 


alt

 

Dvojpruhová obojsmerná komunikácia, kontrolovaný vjazd a voľný výjazd.

V strede komunikácie nie je možné umiestniť stojany.

 

 


alt

 

Dvojpruhová obojsmerná komunikácia, kontrolovaný vjazd a kontrolovaný výjazd.

Pred závorou ani zo strany vjazdu ani zo strany výjazdu nie je priestor pre umiestnenie vstupného stojana.

 

 


 

alt

Dvojpruhová obojsmerná komunikácia, kontrolovaný vjazd a kontrolovaný výjazd.

V strede komunikácie nie je možné umiestniť stojany, položenie čítacích slučiek pod povrchom vozovky pred závorami z oboch strán nie je možné. Závory sú ovládané 2-kanálovým rádiofrekvenčným ovládačom, každá zvlášť na samostatný kanál.